Typer av smärta och mediciner som används stäv mesoteliom

Ganska allihopa med mesoteliom upplever smärta, desto mer som sjukdomen fortskrider. Dom majoriteten patienter använder ett mängd annorlunda smärtstillande mediciner för att avta smärtan och bibehålla sin livskvalitet. Här är de typer från smärta såsom folk tillsammans mesoteliom plikt förvalta, samt de typer av smärtstillande mediciner såsom används för att Eftergranska smärtan.

Mild mot måttlig smärta

Icke-opioider: Exempel är paracetamol samt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom aspirin samt ibuprofen. Du kan förvärva massor itu dessa över Skiva, inte med recept. Somliga starkare NSAID kräver recept.

Stickningar och brännande smärta

Televisionå andra grupper bruten läkemedel, antidepressiva samt antiepileptika, har visat sig vara Avsevärt användbara för att hantera stickningar samt brännande feeling. Att fånga En antidepressivt läkemedel betyder inte att du är deprimerad alternativt har någon psykisk sjukdom, och att fånga ett anti-anfallsmedicin betyder icke att du kommer att få anfall. Om din läkare ordinerar ett av dessa använder han/hon fullkomligt enkelt några ännu flera terapeutiska egenskaper hos dessa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel: Läkemedel som amitriptylin, imipramin, doxepin och trazodon inneha visat sig Köp Zolpidem 10mg i Sverige utan recept finnas till åt Avlastning för att lindra smärta när det har uppstått nervskador. Dom är också användbara såsom resurs därför att slagga. En recept behövs stäv dessa läkemedel.

Antiepileptika: Karbamezeping, lamotrin samt gabapentin är tre av de mest begagna medicinerna mot anfall. Samtliga dessa kräver ett recept.

Måttlig till svår smärta

Opioider: Exempel är hydrokodon, kodein, morfin, hydromorfon, oxikodon, fentanyl samt metadon. Samtliga dessa mediciner kräver recept. Nonopioider kan också användas tillsammans tillsammans opioider därför att kontrollera måttlig åt svår smärta.

Genombrottssmärta

ACTIQ (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) är det etta smärtstillande (smärtlindrande) läkemedlet som godkänts från Food and Drug Administration specifikt stäv genombrottssmärta. Saken där kommer som någon pastill på En hjälp, en klubba till smärta. Fentanyl, ACTIQs aktiva ingrediens, är ett mycket effektivt opiat, 100 gånger starkare än någon korresponderande dos morfin. Det löses opp i saliv samt absorberas via slemhinnorna som kantar munnen. Smärtlindring händer i 5 till 10 minuter. Människor tycker att läkemedlet är inte svår att konsumera, effektivt och försiktig att tolerera. Oxykodon samt hydromorfon kan också användas för genombrottssmärta, skada ingen utav dessa finns såsom sugtabletter i munabsorptionen.

Du kanske också vill läsa den medföljande artikeln "Din pusselbit inom att använda din mesoteliomsmärta."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *